Úsilí o omezování množství uhlíku

Program Clean Advantage automaticky kompenzuje emise oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů tím, že investuje do pestré palety projektů opětovného zalesňování, alternativních energií, biomasy a dalších projektů, a to jak na lokální, tak na globální úrovni; tyto projekty se během roku mohou měnit s ohledem na využití, cenu a další faktory. Kromě těchto projektů spolupracujeme s organizací Arbor Day Foundation na výsadbě stromů a podpoře jejich certifikovaných projektů na snižování CO2. Tyto investice a partneři nám společně umožňují automaticky poskytovat udržitelná řešení pro společnost, zaměstnance a komunitu.

Lokální projekty

The Alley of Liberty Tree Planting - Czech Republic

Výsadba stromů v Aleji Svobody – Česká republika

V listopadu 2019 se shromáždilo více než 450 lidí, aby zasadili 132 ovocných stromů u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce. Silnici mezi obcí Vestec a pražskými Hrnčířemi nyní lemuje více než kilometrová alej ovocných stromů. Mezi účastníky byli zástupci obcí, známé osobnosti, podnikatelé, nevládní organizace, místních úřady, školy a veřejnost. Byly zde vysazeny pouze domácí druhy dřevin, protože ty mají pozitivní dopad na biodiverzitu. Po 60 letech tak opět došlo k propojení obou vesnic.

Planting and Restoration of local vegetation - Velke Opatovice, Czech Republic

Výsadba a obnova místní vegetace – Velké Opatovice, Česká republika

Partner: Obec Velké Opatovice
V listopadu 2019 se 10 příslušníků místní komunity zúčastnilo akce odstraňování invazivních druhů a obnovy vegetace podél cesty vedoucí z obce Velké Opatovice na hřbitov. Zavlečené druhy byly odstraněny a nahrazeny původními tradičními odrůdami ovocných stromů. Malé stromy byly vysázeny i podél potoka; celkem tak bylo vysazeno 15 stromů. Tento projekt byl realizován ve spolupráci s obcí Velké Opatovice a po konzultacích s Radou pro péči o městskou zeleň.

DSCF0940

Projekt výsadby a obnovy zeleně – Tvrdonice, Česká republika

4. května 2018 vysázel Okrašlovací spolek Tvrdonice v Tvrdonicích nové stromy v oblasti zvané Výhonek. Výsadbu provedli členové spolku, kterým pomáhali děti z místní mateřské školy. Děti si jednotlivé stromy adoptovaly. Celkem bylo vysazeno sedm ořešáků a dva mechorosty. Děkujeme Nadaci partnerství za finanční podporu, Mateřské škole Tvrdonice za spolupráci a dalším dobrovolníkům, kteří nám s tímto významným projektem pomohli.

krkonose_project

Redukce invazivních a expanzivních druhů rostlin v Krkonošském národním parku – Česká republika:

Krkonošský národní park je nejstarším národním parkem v České republice. Dnes se národní park zaměřuje hlavně na ochranu svých lesů a druhově bohatých luk. Invazivní druhy bohužel ohrožují zdraví určitých oblastí parku. Cílem projektu je tyto invazivní druhy odstranit a zlepšit tak zdraví luk a lesů v národním parku. Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) organizuje profesionální hospodářské zásahy, které se zaměřují na všechny tyto invazivní druhy. Uplatněním svých rozsáhlých zkušeností s hubením invazivních či expanzivních druhů chce KRNAP odstranit jejich dopady na vybrané luční lokality. Letos na jaře bylo stanoviště projektu připraveno odborníkem na krajinu, staré stromy nepůvodních druhů byly vytěženy a nové stromy a rostliny budou vysázeny na podzim roku 2018.

Celosvětové projekty

Tree Planting and Revitalization of City Bike Path - Banská Bystrica, Slovakia

Výsadba stromů a revitalizace městské cyklostezky – Banská Bystrica, Slovensko

Partner: Občanská cyklistická iniciativa Banská Bystrica (OCIBB)
Na jaře roku 2019 byla vybudována cyklostezka spojující centrum města Banská Bystrica s předměstskou čtvrtí Podlavice. Během výstavby bohužel došlo k poškození značné části vegetace na náspu. Organizace OCIBB zadala zpracování projektové studie za účelem revitalizace dané oblasti. Na základě této studie vysadili dobrovolníci v roce 2020 12 nových stromů, které cyklostezku zkrášlí; oblast bude poté revitalizována na park.

Tree planting along a country road in Stefanova - Stefanova, Slovakia

Výsadba stromů podél polní cesty ve Štefanové – Štefanová, Slovensko

Klub ochrancov zelene KOZEL
V listopadu roku 2019 se shromáždili místní, návštěvníci, žáci základní školy a dokonce i starosta obce Vrbovce, aby podél polní cesty v obci Štefanová vysázeli 50 stromů. Stromy byly pečlivě vybrány pro krásnou krajinu oblasti Vrbova v západním Slovensku. Zahrnují letní dub, lípu malolistou, jabloň, javor polní, třešeň ptačí, buk, různé keře a lísku. Až stromy vyrostou, vytvoří krásnou a barevnou alej, která bude plnit své ekologické funkce pro opylovače a další zvířata.

Tree planting - Vasvár

Výsadba stromů ve Vasváru

Partner: Vasvár Chronicle Association
10 dobrovolníků vysázelo po městě Vasvár původní ovocné stromy. Mezi vysazenými druhy byly švestky, hrušně, jabloně a třešně – celkem se jednalo o 80 ovocných stromů.

Tree Planting - Krasnystaw, Poland

Výsadba stromů – Krasnystaw, Polsko

Partner: Klub Gaja
V září 2019 se sešla asi stovka lidí včetně členů klubu Gaja, místních obyvatel, zástupců města a školní mládeže za účelem výsadby stromů na tržišti ve městě Krasnystaw. Vysadili 4 velké červené kaštany, které městské náměstí zkrášlí zelení a doplní Klečící strom, který v Polsku v roce 2018 získal titul Strom roku.

Po dokončení výsadby se skupina zúčastnila vzdělávacího semináře zabývajícího se vytvářením přirozeného životního prostředí pro divoké opylovače. Lektoři klubu Gaja společně se studenty a učiteli z místních škol postavili 4 hotely pro motýly, které se umístí do školních zahrad a městského parku.

Traditional garden - Battonya, Hungary

Tradiční zahrada – Battonya, Maďarsko

Partner: Místní historický spolek Fodor Manó
V listopadu roku 2019 se sešlo 30 dobrovolníků, aby vytvořili zahradu u starého venkovského statku v obci Battonya, který provozuje Místní historický spolek Fodor Manó.

Vysázeli zde sad sestávající z 56 původních ovocných stromů, 80 keřů a 20 křovin; cílem bylo představit obyvatelům obce Battonya staré původní maďarské odrůdy ovocných stromů. Místní nevládní organizace a školy nyní využívají zahradu jako prostor k odpočinku a organizování různých aktivit. Prostřednictvím tohoto projektu nyní tento venkovský statek zachovává staré tradice a zvyky a slouží městu Battonya jako společenský prostor.

National Tree Day Plantings - Silesia, Poland

Výsadba u příležitosti národního dne stromů – Slezsko, Polsko

Partner: Klub Gaja
V říjnu 2019 proběhly ve Slezsku při příležitosti národního dne stromů tři výsadbové akce ve městech Katowice, Bielsko-Biała a Ustroń. 186 účastníků zde vysázelo celkem 225 stromů, keřů a trvalek. Lektoři klubu Gaja uspořádali pro obyvatele a školáky semináře o ochraně klimatu a biodiverzitě. Skupina také na plochách veřejné zeleně na třech místech a ve školních zahradách vybudovala 31 hmyzích hotelů pro divoké opylovače.

Greenery in Zsombó - Zsombó, Hungary

Zeleň v Zsombó

Partner: Asociace Společně pro Zsombó
Uprostřed osady Zsombó byla oblast kolem telefonní věže přeměněna na krásný veřejný prostor. 50 příslušníků místní komunity zde vysázelo stromy, keře a trvalky – celkem se jednalo o více než 800 rostlin. Součástí nového parku jsou i sluneční hodiny z umělé žuly, které vyrobil místní řemeslník na základě plánů od astronoma z obce Zsombó.

Edible community garden - Kétsoprony, Hungary

Veřejná zahrada s jedlými plodinami – Kétsoprony, Maďarsko

Partner: Veřejně prospěšné sdružení PONT MI („Jen my“)
V listopadu 2019 se sešlo několik dobrovolníků, aby realizovali projekt výsadby veřejné zahrady na okraji obce Kétsoprony. Vysadili zde 44 původních ovocných stromů a 80 keřů včetně švestek, hrušní, třešní, meruněk a jabloní a z keřů trnky, šípky, angrešt a maliníky. Prostřednictvím takovýchto projektů se organizace PONT MI snaží naplnit své poslání, které spočívá v ochraně původních zdrojů v rámci komunity.

High Tatras

Veřejná zahrada s jedlými plodinami – Kétsoprony, Maďarsko

Od roku 2004 bylo ve Vysokých Tatrách bouřemi a evropským dřevokazným broukem lýkohubem matným zničeno na ploše 8 737 hektarů více než tři miliony stromů. V nedávných letech zničil tento brouk více než 2 254 000 stromů na ploše téměř 7 300 hektarů. K řešení tohoto ekologického a environmentálního problému byly v rámci projektu „Zasaď strom make a home“ pořádaného organizací ZASAĎ STROM vysázeny stromy v těch oblastech ve Vysokých Tatrách, které to nejvíce potřebují. V dubnu 2018 bylo díky partnerství s projektem Clean Advantage vysázeno dalších 1 050 nových smrků. Úžasné video z posledního sázení je ke shlédnutí zde.

SONY DSC

Arboretum Banisko – Obnova historického sadu ovocných stromů, Slovensko

V severozápadní části města Brezno se nachází arboretum Banisko, starý sad s historickým významem, který je otevřený pro veřejnost. Organizace Brezno pro občany plánují veřejný sad ochránit a vylepšit provedením revitalizace starých ovocných stromů, výsadby nových ovocných stromů a zajištěním pravidelné údržby místa. Těchto aktivit se budou účastnit dobrovolníci pod dohledem odborníka na pěstování stromů. Dobrovolníci se také naučí, jak se osad starat, jak plánovat výsadbu nových stromů a uchránit oblast pro nadcházející generace návštěvníků z řad veřejnosti.

Podlaskie__Project

Projekt zalesňování – Podlaskie, Polsko

Projekt zalesňování v severním Polsku, který prošel validací podle normy ISO 14064-2, má vytvořit původní smíšený les na nevyužívané zemědělské půdě v severním Polsku, která je bez lesních porostů již více než 50 let. Projekt probíhá na celkové ploše 4 823 ha soukromých pozemků, které byly dříve využívány k zemědělské výrobě a které jsou v současné době v zanedbaném stavu. Aktivity projektu zahrnují vysazení 24,2 milionu stromů na ploše 3 600 hektarů. Očekává se, že projekt během 40 let zvýší zásoby uhlíku prostřednictvím růstu biomasy a organického uhlíku v půdě přibližně o 10 730 tun uhlíku za rok, což odpovídá přibližně celkovému množství 429 000 tun uhlíku. Očekávaná likvidace CO2 za rok v rámci tohoto projektu se odhaduje na 37 500 tun CO2, což odpovídá přibližně 1 500 000 tunám CO2 během 40letého období, po které projekt poběží. Dalšími přínosy projektu zalesňování je vznik pracovních míst při výsadbě, zlepšení hydrologické retence, zvýšení biodiverzity a posílení odolnosti přírodního prostředí.

Datong River Tianwanggou Hydropower Station

Vodní elektrárna Datian River Tianwanggou

Projekt využívá hydrologické zdroje řeky Datong prostřednictvím výstavby vodního projektu typu run-of-river k výrobě elektřiny s nulovými emisemi pro místní elektrickou síť. Závod se skládá z betonové gravitační přehrady, vypouštěcí propusti, kanálů, elektrárny a rozvodny.

*APX VCS Registry

Saint Nikola Wind Farm

Větrná farma Svaté Nikoly

Projekt se skládá z nové elektrické rozvodny a 52 větrných turbín Vestas V90, každá s výkonem 3 MW. Výroba elektřiny z obnovitelného zdroje energie (větrné turbíny) přispěje k udržitelnému sociálně-ekonomickému rozvoji regionu. . Využívání obnovitelných zdrojů zlepší využívání místních energetických zdrojů.

*APX VCS Registry

RemTec International ODS Destruction Import Project #1

RemTec International ODS Destruction Import Project # 1

Projekt spočívá v dovozu panenské soukromé zásoby CFC-12 (R-12), látky poškozující ozonovou vrstvu (ODS), z Mexika do USA ke zničení spálením v zařízení Clean Harbors Environmental Services v El Dorado v Arkansasu.

*Climate Action Reserve

Hyundai Steel Waste Energy Cogeneration Project

Projekt kogenerace odpadu z oceli Hyundai

Odpadní plyny vytvářené společností Steel jsou ocelárnou znovu použity a zbytek spotřebuje navrhovaný projekt. Prostřednictvím tohoto projektu bude do energetické sítě odesláno přibližně 2 741 035 MW elektřiny a bude vyrobeno 1 285 000 tun páry a odesláno do Steel. Bez navrhovaného projektu je zbytek spalin vypouštěn do atmosféry po spalování, elektřina vyrobená v navrhovaném projektu bude dodávána ze sítě.

*APX VCS Registry

Wayang

Projekt geotermální energie Wayang Windu Fáze 2

Aktivitou projektu je výroba energie pomocí spolehlivého a obnovitelného zdroje namísto výroby energie palivem / zdrojem s vyšší intenzitou skleníkových plynů. Projekt snižuje emise skleníkových plynů přemístěním výroby elektřiny z fosilních paliv čistým obnovitelným zdrojem energie.

*APX VCS Registry

Natural Gas Kothapeta India

Kombinovaná výroba energie na bázi zemního plynu

Aktivitou projektu je elektrárna složená z 2 x 140 MW turbín na zemní plyn, dvou parních generátorů s rekuperací tepla a parní turbíny o výkonu 165 MW. Jedná se o projekt na zelené louce vyvinutý společností Konaseema Gas Power Ltd, dále jen KGPL, který se nachází ve čtvrti East Godavari v Andhra Pradesh v Indii.

*APX VCS Registry

Hubei Lichuan Hydropower

Vodní elektrárna Hubei Lichuan Longqiao

Tento projekt je vodní elektrárna, která se nachází v horním toku řeky Yu, města Lichuan, Enshi Tujia a autonomní prefektury Miao, provincie Chu-pej, Čína. Celkový instalovaný výkon projektu je 60 MW (30 MW × 2) s ročním čistým napájením 168 020 MWh.

*APX VCS Registry

BAESA Project

Projekt BAESA

Aktivita projektu snižuje emise skleníkových plynů (GHG) využíváním obnovitelných zdrojů energie a využíváním čisté technologie, vyhýbá se výrobě elektřiny ze zdrojů fosilních paliv s následnými emisemi CO2, které by byly generovány, pokud by projekt neexistoval. Projekt vyrábí elektřinu z čistých a obnovitelných zdrojů.

*APX VCS Registry

Kumkoy Hydroelectric

Hydroelektrická elektrárna Kumkoy

Vodní elektrárna Kumkoy, Samsun je skutečný projekt typu odtokové řeky s kapacitou 17,50 MW. Očekává se, že projekt každý rok vyprodukuje 49 205 tun VCU se značkou Social Carbon.

*APX VCS Registry

Kepezkaya Hydroelectric

Projekt vodní elektrárny Kepezkaya

Tento projekt je odtokovou řekou, která je postavena nad řekou Göksu v turecké provincii Karaman. Odhaduje se, že projekt vyrobí v průměru 107 587 MWh elektřiny za rok. Projekt podporuje okolní komunity poskytováním závlahové vody ze strany horního rybníka a asistencí orgánům při navrhování větších zavlažovacích projektů

*APX VCS Registry

Nanjing Jinling Natural Gas

Nanjing Jinling Grid Připojený projekt elektrárny s kombinovaným cyklem zemního plynu

Tento projekt je elektrárna na elektřinu spalovaná na zemní plyn, postavená, vlastněná a provozovaná společností Huaneng Nanjing Jinling Power Generation Co. Ltd Navrhovaný projekt dodá ročně přibližně 2 716 000 MWh elektřiny do energetické sítě Jiangsu.

*APX VCS Registry

Nanjing Jinling Natural Gas

Projekt větrné farmy CGN Inner Mongolia Zhurihe Phase I

Cílem projektu je výroba obnovitelné elektřiny pomocí větrných elektráren a prodej generovaného výkonu do severočínské energetické sítě (NCPG). Místo projektu má bohaté větrné zdroje. Bylo rozhodnuto instalovat celkem 25 větrných turbín, každá s jmenovitým výkonem 2 000 kW.

*APX VCS Registry

CGN Inner Mongolia Zhurihe Phase II Wind Farm Project

Projekt větrné farmy CGN Inner Mongolia Zhurihe Phase II

Aktivitou projektu je výroba energie pomocí spolehlivého a obnovitelného zdroje namísto výroby energie palivem / zdrojem s vyšší intenzitou skleníkových plynů. Projekt snižuje emise skleníkových plynů přemístěním výroby elektřiny z fosilních paliv čistým obnovitelným zdrojem energie.

*APX VCS Registry

Chongqing Hydropower

Projekt vodní elektrárny Chongqing Youyang County Youchou

Navrhovaným projektem byly instalovány dvě vodní turbíny s jednotkovým výkonem 60 MW, které poskytují celkový instalovaný výkon 120 MW. Očekává se, že roční dodávka elektřiny do CCPG navrhovaným projektem bude 390 000 MWh.

*APX VCS Registry

Chongqing Chengkou County Bashan Hydropower Station Project

Projekt vodní elektrárny Chongqing Chengkou County Bashan

Navrhovaným projektem byly instalovány dvě vodní turbíny s jednotkovým výkonem 70 MW, které poskytují celkový instalovaný výkon 140 MW. Očekává se, že roční dodávka elektřiny do CCPG navrhovaným projektem bude 448 920 MWh.

*APX VCS Registry

Damlapinar Hydroelectric Power Plant Project

Projekt vodní elektrárny Damlapinar

Projekt produkuje přibližně 44 292 tun CO2e ročně. Kromě toho projekt podporuje místní komunitu tím, že jim poskytuje zavlažovací vodu. Před projektem místní obyvatelé zavlažovali své zahrady čerpáním vody z řeky elektrickými vodními čerpadly poháněnými dieselovým generátorem.

*APX VCS Registry

China Guangdong Shenzhen Qianwan LNG generation project

Projekt výroby LNG v Číně Guangdong Shenzhen Qianwan

Projekt Qianwan LNG Generation Project (QLGP) je vysoce efektivní závod na LNG (zkapalněný přírodní plyn) CCGT (kombinovaná cyklická plynová turbína). Elektřina vyráběná QLGP následně vytlačí výrobu energie v uhelných tepelných elektrárnách a sníží emise CO2 v China Southern Power Grid (CSPG).

*APX VCS Registry

Coolgas India ODS Project 1

Projekt ODgas Coolgas India 1

Aktivita projektu spočívá ve sběru a ničení látek poškozujících ozonovou vrstvu, což vede k čistému snížení emisí ekvivalentu CO2. Společnost Coolgas zakoupila a dovezla pět ISO tanků R-12 od společnosti SRF Limited, z nichž každý obsahoval 15 metrických tun látky.

*APX VCS Registry

Amazon

Projekt Ecomapua Amazon REDD

Tento projekt v oblasti východní Amazonie v Brazílii zabrání odlesňování na ploše 4 253,14 ha, projekt také předpokládá snížení emisí o 30 024 tun CO2 do konce roku 2018 a o 1 432 278 tun CO2 po celou 30letou dobu životnosti projektu. Obyvatelé oblasti jsou výrazně závislí na přírodních zdrojích. Aby projekt přispěl k jejich udržitelnému rozvoji, nabízí kurzy, kde se místní obyvatelé naučí žít bez vytěžování domácích dřevin.
*APX VCS Registry

Aruba-Update

Projekt větrného parku Vader Piet

Tato větrná farma, která se nachází na východním pobřeží Aruby v holandském Karibiku, se skládá z 10 turbín a má celkový instalovaný výkon 30 MW. Wind Park „Vader Piet“ každoročně dodává do národní sítě 126 000 MWh elektřiny, vytlačuje energii vyrobenou z fosilních paliv a podporuje přechod ostrova k obnovitelným zdrojům energie. Vader Piet Wind Park využívá bohaté větrné zdroje na východním pobřeží Aruby a dodává energii do sítě s nulovými emisemi.

*Zlatý standard

Yiyang

Projekt vodní elektrárny Yiyang Xiushan

Aktivita projektu dodává elektřinu do Central China Power Grid (CCPG) prostřednictvím provinční energetické sítě Hunan. Očekává se, že aktivita projektu nahradí část elektrické energie v CCPG, které dominují uhelné elektrárny, aby se snížila emise skleníkových plynů (GHG). Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů bude 243 043 tCO2e. Hlavním účelem aktivity projektu je výroba elektřiny pomocí obnovitelných vodních zdrojů k podpoře udržitelného rozvoje místního regionu s environmentálními a ekonomickými přínosy.

*APX VCS Registry

CECIC HKC Gansu Changma Wind Power project

Projekt větrné energie CECIC HKC Gansu Changma

Projekt zahrnuje výstavbu a provoz větrné farmy o výkonu 201 MW, která se nachází na jihozápadě okresu Yumen v provincii Gansu. Vyrobená elektřina částečně nahradí elektřinu, která se v současné době vyrábí z rozvodných tepelných elektráren na bázi konvenčních fosilních paliv, a současně sníží emise o 430 588 tCO2 ročně. Očekává se, že projekt přinese různé výhody pro společnost i životní prostředí.

*APX VCS Registry